Logo_Basis

Hoe onderscheid ik me van andere GIS specialisten?

In de door mij ontwikkelde geo-informatie producten is geïnvesteerd in kwaliteit, en gebruiksvriendelijkheid. De producten zijn afgestemd zijn op wensen van de klant en dragen bij aan tijd en kostenbesparingen. Ik heb gewerkt met een breed spectrum aan ruimtelijke gegevens bijvoorbeeld met kadastrale gegevens, gebouwen (BAG). grootschalige topografie (TOP10, BGT), groen, riool, wegen, geluid, milieu, geologie, archeologie en bestemmingsplannen. Daarnaast heb ik brede kennis van binnen de geo-informatie aangewende programmeertalen en datamodellen.

Doel in werk

Innoveren en het ontdekken van geografische patronen en met deze kennis producten en diensten aanbieden waarmee mensen met hulp van geo-informatie makkelijker hun werk kunnen doen.